Zapraszamy na konferencję organizowaną przez Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej we współpracy z Departamentem Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju, zamykającą cykl spotkań w projekcie Komisji Europejskiej „Neighbourhoods of the future”. Projekt ma na celu wykorzystanie inicjatyw poszczególnych krajów członkowskich do opracowania wspólnej wizji otoczenia i zamieszkiwania przyjaznego seniorom. Udział w konferencji jest szansą dla polskich firm, przedstawicieli biznesu, przedstawicieli władz samorządowych i państwowych, instytutów naukowych, ekspertów, wizjonerów i inicjatorów innowacji, do przedstawienia swoich rozwiązań i propozycji, a także nawiązania współpracy z potencjalnymi partnerami krajowymi i europejskimi zajmującymi się szeroko rozumianą gospodarką senioralną. Gospodarka senioralna nie powinna być traktowana jako sektor wymagający specjalnej troski z uwagi na „kruchość” elementu ludzkiego, ale jako wyzwanie i czynnik sprawczy innowacyjności. Uczestnictwo w Konferencji jest nieodpłatne. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji oraz rejestracja uczestników na stronie Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej.Konferencja "Otoczenie przyszłości-przyszłość otoczenia"  Agenda Konferencji